โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)

ข่าวกิจกรรม วัน ศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561, เวลา 15:28 น. 727 ครั้ง นายเอกนรินทร์

ชมรมวิชาชีพการบัญชี  ดำเนินโครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศ  (ภาษาจีน)  ในวันที่  3  สิงหาคม  2561  เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากครูชาวต่างชาติ  เจ้าของภาษา

 

รูปภาพประกอบ :